Chính sách bảo mật

Hãy đọc Chính sách bảo mật trước khi sử dụng website này

Khi người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ trên website ocs.com, người dùng đã đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật dưới đây.

chính sách bảo mật

Điều 1: Hình thức thu thập thông tin người dùng trên website

Thu thập thông tin tự động

Hệ thống website của chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin web tiêu chuẩn khi người dùng truy cập và ocs.com. Các thông tin này có thể bao gồm:

 • Loại trình duyệt mà người dùng sử dụng
 • Các trang người dùng truy cập trong quá trình sử dụng website
 • Thông tin về thiết bị mạng người dùng sử dụng

Thu thập thông tin do người dùng cung cấp

Các thông tin này chỉ được thu thập khi người dùng đồng ý và điền vào các biểu mẫu khai báo của chúng tôi trong quá trình sử dụng website. Các thông tin được thu thập có thể bao gồm:

 • Họ tên người dùng
 • Tên người dùng trên website
 • Phương thức liên hệ

Điều 2: Cam kết lưu trữ và bảo mật thông tin

Các thông tin người dùng sẽ được lưu trữ tại hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng bằng nhiều hình thức khác nhau như tường lửa, mã hóa thông tin, xác lập mật khẩu, ….

Tuy nhiên, trong quá trình truyền tải thông tin qua đường truyền Internet, chúng tôi không thể đảm bảo về việc rò rỉ thông tin do hạn chế về mặt công nghệ và nhân lực.

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin người dùng trên website ocs.com, và không chịu trách nhiệm cho các đường link quảng cáo được đặt trên website này. Vì thế, người dùng cần lưu ý trước khi click vào bất cứ đường link nào.

Điều 3: Phạm vi sử dụng thông tin người dùng

ocs.com cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích dưới đây:

 • Cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ người dùng
 • Xử lý khiếu nại và giải quyết các vấn đề trong quá trình người dùng sử dụng website
 • Ngăn chặn các hành vi không đúng trên website
 • Giúp người dùng cập nhật các thông tin một cách chính xác nhất
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ, nội dung website và trải nghiệm của người dùng.
 • Hợp tác với các cơ quan tư pháp khi được yêu cầu

Điều 4: Chia sẻ thông tin người dùng

 • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các cơ quan tư pháp
 • Chúng tôi cam kết không bán hoặc trao đổi vụ lợi thông tin cá nhân của người dùng.