Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước

Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước được hưởng những quyền lợi nhất định. Các quốc gia nên tìm hiểu để nắm rõ được các quy định pháp lý này để thực hiện đúng pháp luật. Hạn chế các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình khai thác và hoạt động kinh tế. 

Vùng đặc quyền kinh tế là gì?

Vùng đặc quyền kinh tế là vùng nằm ngoài khu vực lãnh hải, tiếp liền lãnh hải của một quốc gia. Vùng này có diện tích được tính là 200 hải lý từ đường cơ sở. Theo Công ước Luật biển năm 1982 có quy định về các quyền của quốc gia và các quốc gia khác trong khu vực này một cách rõ ràng. 

Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước
Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Lịch sử vùng đặc quyền kinh tế

Nửa cuối thế kỉ XIX, hoạt động đánh bắt xa bờ ngày càng phát triển. Nghề này đặc biệt phát triển ở những quốc gia có nền tài chính cũng như hoạt động hàng hải phát triển mạnh mẽ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động trên biển của các quốc gia ven biển. 

Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước
Vùng đặc quyền kinh tế được hình thành dựa trên Công ước quốc tế

Ngày 29/8/1945, Tổng thống Mỹ Truman đã đưa ra chính sách bảo tồn tài nguyên cá trên các khu vực biển tiếp liền với lãnh hải. Tiếp sau đó, các khu vực như Châu Mỹ-latinh, Chile, Peru, Ecuador đã mở rộng lãnh hải tới 200 hải lý. Khái niệm đã được công nhận và đã được ghi nhận trong Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. 

Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước những quyền gì?

Vùng đặc quyền kinh tế là một vùng có nhiều điểm đặc thù. Thông qua vùng này luật pháp có quy định sự cân bằng giữa quyền và quyền tài phán của các quốc gia trong khu vực này cũng như quyền của các quốc gia khác. Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước: 

Tự do di chuyển

Trong khu vực đặc quyền kinh tế, tàu thuyền của mọi quốc gia  được phép di chuyển tự do. Tàu mang cờ của quốc gia nào thì thẩm quyền tài phán sẽ thuộc về quốc gia đó. Tuy nhiên, trong trường hợp mà tàu thuyền vi phạm lĩnh vực thuộc chủ quyền cũng như như vi phạm vào lĩnh vực thuộc thẩm quyền tài phán của quốc gia ven biển thì quyền quyết định xử lý sẽ thuộc về quốc gia ven biển. 

Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước
Các quốc gia được tự do di chuyển trên vùng đặc quyền kinh tế

Tự do hàng không

Vùng trời trên vùng đặc quyền kinh tế là vùng trời quốc tế vì thế các phương tiện bay của các quốc gia đều sẽ được hưởng quyền tự do hàng không mà không cần phải xin phép các quốc gia ven biển. Thẩm quyền tài phán sẽ thuộc về quốc gia của phương tiện bay. 

Tự do đặt dây cáp, ống dẫn ngầm

Các quốc gia có quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm tại vùng đặc quyền kinh tế. Thẩm quyền tài phán sẽ thuộc về các quốc gia đặt dây cáp, ống dẫn ngầm. Tuy nhiên, cần lưu ý là các quốc gia khác sẽ không được làm ảnh hưởng tới hệ thống dây của quốc gia ven biển. Đặc biệt là không làm ảnh hưởng tới môi trường. 

Quy định chung về vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tuyên bố ngày 12/5/1977 có xác lập vùng đặc quyền kinh tế của nước ta rộng 200 hải lý. Ranh giới phân chia vùng đặc quyên với các quốc gia có liên quan được xác lập dựa trên những thỏa thuận với pháp luật và tập quán quốc tế. Trong vùng đặc quyền kinh tế, các quốc gia ven biển có quyền:

Thăm dò, khai thác và bảo tồn, quản lý các tài nguyên vùng nước

Theo Điều 56 UNCLOS 1982 có quy định, các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế có quyền làm chủ tài nguyên sinh vật và phi sinh vật vùng nước trên đáy biển, vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. 

Đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước
Quốc gia ven biển được tự do khai thác tài nguyên

Quyền tài phán thuộc phạm vi vùng đặc quyền kinh tế

Trong vùng đặc quyền kinh tế, các quốc gia ven biển có quyền tài phán trong các lĩnh vực lắp đặt, bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học. Quốc gia có quyền xử lý các vi phạm từ các tàu thuyền khác khi phạm phải các quy định mà quốc gia có quyền xử lý. 

Kết luận

Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước có các quyền tự do được công nhận bằng văn bản pháp lý. Các quốc gia cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng để nắm rõ đối với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho phép các nước quyền gì để khai thác, hoạt động đúng pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *